Tre dyktige unge kvinner satt i prosjektledelsen da HRP ledet gjennomføringen av det store VA-prosjektet Ski-Haugbro. HRPs tydelige mål er å ansette flere kvinner med ambisjoner om å være samfunnsbyggere.

HRP har siden 2017 hatt prosjektledelsen ved byggingen av Nordre Follos prosjekt Ski-Haugbro – et nytt avløpssystem med en kostnad på 330 millioner kroner.

Den siste tiden har Helen Karstensen og Maria Brodin har vært byggeledere og Anna Brodin har hatt ansvar for KU SHA/Ytre miljø. (Fra venstre på bildet over)

– Det bør ikke være slik i 2021 at vi gjør et nummer ut av at det har vært tre kvinner i prosjektteamet til HRP, men dette er fortsatt en bransje hvor kvinner er i mindretall, sier direktør for infrastruktur Lasse Alexandersen.

Både han og den øvrige ledelsen er tydelig på at de ikke er fornøyd med dagens kvinneandel i HRP.

– Den skal opp, sier Alexandersen.

– Vi i HRP har gjennom året jobbet med FNs bærekraftsmål for å kunne komme fram til HRP sitt grønne løfte i løpet av høsten. Blant de 17 målene har vi allerede pekt ut det femte målet – Likestilling mellom kjønnene – som en av våre viktige satsinger, sier Alexandersen. Med i underkant av 25 prosent kvinneandel har vi en vei å gå.

Mange spennende oppdrag, et godt arbeidsmiljø og gode muligheter til å selv kunne styre arbeids-dagen og tiden sin, er blant det som blir godt mottatt av alle våre ansatte.

Prosjektet Ski-Haugbro er bare en ny bekreftelse på det vi allerede vet. Økt kvinneandel vil gjøre HRP bedre. – Jeg kunne stolt registrere at ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan, skrøt av vårt team og samarbeidet mellom HRP og kommunen for å komme i mål med utbyggingen. For kommunen var det viktig å ha avløpsanlegget på plass før Follobanen åpner. Når reisetiden mellom Ski og Oslo-S blir bare 11 minutter, er det forventet en betydelig økt tilflytning. Den nye avløpsledningen, som samlet alt spillvann fra Ski sentrum og Langhus er helt nødvendig for å kunne ta økt befolkningsvekst.

Og de 4 600 metene med avløpsrør med en dimensjon helt opp i en meter i diameter et på plass til rett tid, kvalitet og kost, slik standarden er i våre prosjekter. Denne gangen ble også prosjektet gjennomført med en kjønnsbalanse som vi ønsker oss, sier Lasse Alexandersen.

Hans oppfordring til kvinnelige ingeniører er derfor tydelig.

Sjekk våre sider for ledige stillinger. For øyeblikket er vi blant annet på jakt etter:

  • VA-rådgiver
  • Miljørådgiver
  • Prosjekteringsleder
  • Prosjekt og byggeledere
  • Arealplanlegger

Vi kan tilby spennende oppdrag i et selskap preget av vekst og godt arbeidsmiljø. I HRP har vi de siste årene utvidet våre tilbud ut mot kunder, slik at vi ofte jobber sammen i bredt sammensatte fagteam.