Kristin Fagerhaug er ny Direktør for strategisk rådgivning i HRP. Hun kommer fra stillingen som eiendomsdirektør i Bærum kommune, og skal hjelpe HRPs kunder med å ta vare på gullet de har, men som ofte blir behandlet som gråstein.

Administrerende direktør Jan Aril Kingswick forteller at Fagerhaug skal lede HRPs nye satsing innen strategisk rådgivning for toppledelsen blant HRPs kunder.

Mange offentlige virksomheter sitter på store verdier i form av bygninger og eiendom, men evner ikke å ta vare på verdiene eller utnytte dem, eller enda verre – de gir eller låner bort verdiene gratis til utbyggere og andre med kommersielle interesser. De samme offentlige virksomhetene vil få strammere økonomi, samtidig som kravene til bærekraft, sikkerhet og behovet for tjenester øker.

– Vi kan bidra til å skape politisk forståelse for kommuneadministrasjonens utfordringer, hjelpe dem til å tenke mer kommersielt rundt de store bygg- og eiendomsverdiene de besitter, og ikke minst bidra til bærekraftige tjenester gjennom sambruk av lokaler, god organisering og nye måter å utøve tjenester på.  Kort oppsummert, vi kan hjelpe våre kunder med å skape mer for mindre, sier Fagerhaug.

HRP har bred kunnskap om rammebetingelsene til kommuner, fylkeskommuner og store offentlige virksomheter, og vi vil nå kunne tilby dem skreddersydd rådgivning med et helhetlig perspektiv.

Vi ser også for oss at det er et stort rom for å bidra til mer helhetstenking i tjenestene og til omstilling og innovasjon. Innenfor alle tekniske tjenester, eiendom, miljø og bærekraft, sikkerhet og omsorgs- og oppvekst-tjenester kan vi bidra til kortsiktige så vel som langsiktige løsninger​.

Kristin Fagerhaug er sivilingeniørutdannet fra NTNU, og med bedriftsøkonomutdanning fra NHH. Hun har solid erfaring innen forretningsutvikling, forbedrings-/endringsprosesser, store prosjektporteføljer og ledelse av både private og offentlige virksomheter.

Bilde:

Kristin Fagerhaug, ny direktør for strategisk rådgiving og administrerende direktør Jan Arild Kingswick.