Strategisk utredning og analyse

Strategiske utredning og analyse

Avdelingsleder Lars Herman Eek

Telefon: +47 481 56 165
E-post: lee@hrprosjekt.no
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Avdelingsleder Bjørn Fredrik Kristiansen

Telefon: +47 995 14 445
E-post: bfk@hrprosjekt.no
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Avdelingsleder Knut Olav Moen

Telefon: +47 975 28 901
E-post: kmo@hrprosjekt.no
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Avdelingsleder Kjartan de Lange

Telefon: +47 414 74 111
E-post: kdl@hrprosjekt.no
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Avdelingsleder Stian Foldal

Telefon: +47 980 64 000
E-post: stifol@hrprosjekt.no
Besøksadresse: Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Avdelingsleder Birgitte Røksund

Telefon: +47 480 07 236
E-post: bro@hrprosjekt.no
Besøksadresse: Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad

Avdelingsleder Rune Kufaas

Telefon: +47 936 90 124
E-post: kufrun@hrprosjekt.no
Besøksadresse: Søren Zakariassens gate 14, 9010 Tromsø