Strategisk utredning og analyse

Strategiske utredning og analyse

Avdelingsleder Lars Herman Eek

Telefon: +47 481 56 165
E-post: lee@hrpas.no
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Avdelingsleder Bjørn Fredrik Kristiansen

Telefon: +47 995 14 445
E-post: bfk@hrpas.no
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Avdelingsleder Knut Olav Moen

Telefon: +47 975 28 901
E-post: kmo@hrpas.no
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Avdelingsleder Kjartan de Lange

Telefon: +47 414 74 111
E-post: kdl@hrpas.no
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Telefon:
E-post:

Besøksadresse: Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Avdelingsleder Birgitte Røksund

Telefon: +47 480 07 236
E-post: bro@hrpas.no
Besøksadresse: Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad

Avdelingsleder Rune Kufaas

Telefon: +47 901 73 461
E-post: kufrun@hrpas.no
Besøksadresse: Søren Zakariassens gate 14, 9010 Tromsø