Kommuner i Norge bygger nytt for å løse kapasitetsbehov. Og alt for ofte uten å vurdere om tjenesteinnovasjon kunne gjøre det unødvendig å bygge nytt.

Direktør for Strategisk rådgiving i HRP, Kristin Fagerhaug, manet på konferansen «Jobb smartere» til at det måtte brukes mer tid på den tidlige fasen, før kommunene lander på løsninger for å løse kapasitetsproblemer i sine tjenester.

Det var fagforumet  NKF Bygg og eiendom som arrangerte konferansen. Det er landets ledende kommune-nettverk innen offentlig bygg- og eiendomsforvaltning. På denne årlige konferansen møtes ledere fra hele kommune-Norge, med felles mål og utfordringer, for å planlegge fremtidens eiendomsdrift, renhold og byggeprosjekt.

Fagerhaugs tema var; «Hvordan lykkes med intern brukermedvirkning i prosjekter», og hun mente at brukerne ofte kommer for sent inn i prosjektene.

– De som er i linja eier sjelden konseptfasen, som er den innledende fasen av et prosjekt.  I denne fasen er det viktig å bruke nok tid på tjenesteinnovasjon og fornyelse før man lander løsningen.

Altfor ofte løses et kapasitetsbehov med å bygge nye bygg, i stedet for at man bruker tid på å utvikle nye tjenester, som kanskje ikke trenger medføre nye bygg. Alternativt kan man tenke nytt rundt bruken av de byggene man allerede har, rehabilitere og/eller bygge på de eksisterende, sa Fagerhaug.

Brukerne må også gis opplæring i prosjektmetodikk. Skal medvirkningen bli vellykket, må interne brukere ha med seg klare mandater fra lederne sine. Prosjektet må definere tydelige roller og det må sørge for at interne brukere involveres tidlig, og at det skapes trygghet og tillit mellom alle parter.

Før prosjektet nærmer seg slutten må det  også gis opplæring i nye produkter og tjenester som byggeprosjektene medfører, samt forberede organisasjonen på nye arbeidsoppgaver.

Kristin Fagerhaug er sivilingeniørutdannet fra NTNU, og med bedriftsøkonomutdanning fra NHH. Hun har solid erfaring innen forretningsutvikling, forbedrings-/endringsprosesser, store prosjektporteføljer og ledelse av både private og offentlige virksomheter.

Hun leder HRPs nye tilbud til norske kommuner, som handler om å bidra til bærekraftige tjenester gjennom konkret kompetanse på å øke en kommunes inntekter, samt redusere både drifts- og investeringsutgifter. Eksempler på dette er sambruk av lokaler, god organisering og nye måter å utøve tjenester på.  Kort oppsummert, hjelpe våre kunder med å skape mer for mindre.

Mange kommuner har gull, men behandler det som gråstein. Vi bidrar gjerne med å få frem verdiene som din kommune forvalter

Kontakt Kristn Fagerhaug

Kristin Fagerhaug på konferansen «Jobb smartere». (Foto: Kjell Jørgen Holbye)