Ishavsidyllen Grøtfjord renset for kloakk

Ishavsidyllen Grøtfjord var truet av utslipp fra gamle avløpsanlegg. Nå leder nytt og tidsriktig avløpsnett kloakken bort fra de kritthvite sandstrendene.

Det vesle bygda ligger på en tynn stripe land mellom de stupbratte fjellene på Kvaløya og Vengsøyfjorden. Den flotte sandstranda er et populært mål for Tromsøs befolkning på varme sommerdager. De siste årene har den også vært brukt på vinteren av turister fra hele verden – brettseilere, kitesurfere og nordlysturister. I tilknytning stranden er det både parkeringsplass, grillhytter, bålgruver og helårs handicap-vennlige toaletter.

Imidlertid er strandområdet samtidig også utsatt for forurensning på grunn av at dårlige sanitære forhold forårsaket av standarden på de private avløpsanleggene til bebyggelsen i Grøtfjord ikke ga tilfredsstillende sikkerhet mot forurensing av strandsonen. Tromsø kommune har derfor stått for total sanering av de gamle og private avløpsanleggene, og samlet disse i et offentlig VA.

– Det er valgt en kombinasjon av trykkavløp og konvensjonelt selvfallsystem. Gjennom flere pumpekummer, samles alt i en stor slamavskiller derfra pumpes vannet gjennom en 550 meter lang sjøledning ut på 45 meters dybde i fjorden langt vekk fra stranden. Dette er ikke et stort prosjekt, men like fullt et VA-prosjekt som gjør en stor forskjell for veldig mange, sier byggeleder fra HRP, Hans Arne Henriksen.

HRP er engasjert i fem forskjellige VA prosjekter i Troms, hvorav fire er i Tromsø.

Enormt etterslep

Direktør Infrastruktur for HRP i Oslo, Lasse Aleksandersen, sier at estimater viser at det er et etterslep på vedlikehold av VA på 400 milliarder kroner i Norge. Mer enn 100 dyktige HRP-medarbeidere involvert i det løftet som gjøres innenfor VA og infrastruktur landet over, men vi har behov for enda flere av de beste kandidatene. Dette er et område som er i vekst for HRP.

Byggeledelse
Hans Arne Henriksen
KU
Sigmund Widding

Bilder fra Grøtfjord