Det nærmer seg kontrakts utlysning for Blålysbygget i Fauske. Mandag har Fauske kommune informasjonsmøte for interesserte om bygget som er planlagt bygget for 119 millioner kroner.

På møtet vil kommunalsjef Trond Heimtun og prosjektleder Jan Roger Hegli fra HR Prosjekt presentere det som vil bli et mønsterbygg for en samlokalisert alarmsentral for ni enheter. Legevakt, ambulanse, brann, sivilforsvaret og fem kommunale enheter, som i dag er spredd i Fauske sentrum skal inn under samme tak. Det kommunale enhetene har lenge ønsket bedre arbeidsforhold, og planene for bygget har blitt møtt med stor entusiasme blant de ansatte.

Etter en grundig prosess med aktiv brukermedvirkning er bygget planlagt som en bygg der alle blålysenheter samles på ett gulv – i det samme kontorlandskapet.

– Vi har hele veien opplevd godt samarbeid med alle etatene som skal inn i bygget, og vi tror det vil være viktig for samhandlingen i miljøet at de er samlet på denne måten, sier kommunalsjef Trond Heimtun

«Ny E6 – Ny by»

For Fauske kommune er dette et stort løft, men kommunen mener at salg av attraktive sentrumstomter og besparelser på driftsutgifter gjør dette til et økonomisk fornuftig prosjekt.  Fauske står ovenfor en meget strategisk periode for utvikling av kommunen, infrastruktur næringsutvikling og fortetting.

I det kommende tiår vil det skje en urbanisering i samfunnet som krever en tilpasset arealdelplan for å imøtekomme utviklingen. Salg av eiendommene som i dag huser kommunale etater, vil være en for utvikling av Fauske sentrum.

Det samme gjelder ønske om at utrykning og tungtransport skal flyttes ut fra Fauske sentrum. Ved å etablere teknisk driftsbygg og blålysbygg på Krokdalsmyra vil man umiddelbart initiere en mulighet for ytterligere utvikling av handel og næring i dette området.

Kommunestyret har vedtatt at bygget skal lyses ut som en totalentreprise.

– Vi er helt i sluttspurten i med konkurransegrunnlaget, og vi regner med at dette skal være klart i løpet av en måneds tid, sier Jan Roger Hegli.

Bilde:Mandag skal prosjektleder Jan Roger Hegli og SHA koordinator i prosjektet, Lene Kristiansen Solli presentere prosjektet felles Blålysbygget i Fauske