Hvilke energiløsninger er best for din bolig? 

Å velge energiløsninger til en bolig, kan være et vanskelig valg. Det er mange ulike alternativer å velge mellom som dekker forskjellige behov. I en tid hvor energiprisene er rekordhøye og nordmenn aldri har vært mer bevisste på eget energiforbruk, er det derfor viktigere enn noen gang å sørge for gode og energieffektive løsninger til din bolig.  

Det er ikke nødvendigvis slik at alle energiløsninger passer til alle typer boliger. Faktorer som spiller inn og må vurderes er type bolig (leilighet, rekkehus, enebolig o.l.), alder på boligen og eksisterende energiløsning(er). Det vil være enklere å velge en helt ny energiløsning, og tilpasse boligen etter dette, for nye, ubygde boliger.  

I Norske husstander går store deler av energiforbruket med til oppvarming av rom og forbruksvann. Samtidig er det mange som benytter elektrisitet til oppvarming, fordi dette historisk sett har vært ganske billig. Med økte strømpriser blir elektrisk oppvarming stadig mer kostbart, og det kan derfor være lurt å vurdere andre, mer energieffektive løsninger.  

Det finnes mange ulike alternativer til helelektrisk oppvarming. Dersom boligen har et vannbårent distribusjonssystem (gulvvarme og/eller radiatorer) er fjernvarme, solfangere og væske-til-vann- eller luft-til-vann-varmepumpe gode alternativer. Dersom dette ikke er tilfelle, kan en luft-til-luft-varmepumpe være et godt alternativ, eller solceller for lokal strømproduksjon. 

Mange borettslag og andre leilighetsbygg benytter i dag fjernvarme som oppvarmingsløsning. Fjernvarme er energi til oppvarming som produseres et annet sted enn der det brukes, og leveres gjennom et vannbårent distribusjonssystem i boligen. Fordelen med fjernvarme er at det ofte er produsert av spillvarme fra industrien, og sånn sett er en relativt miljøvennlig løsning. Vannbåren oppvarming er en stabil og effektiv løsning, som i tillegg oppleves som lite sjenerende for beboerne. Ulempen med fjernvarme er at det som regel følger kraftprisen, og derfor sjeldent er noe særlig billigere enn strøm. Dette vil være ekstra merkbart når kraftprisen er høy. 

Væske-til-vann- og luft-til-vann-varmepumpe leverer også varme gjennom et vannbårent distribusjonssystem. Den vanligste typen væske-til-vann-varmepumpe i Norge er bergvarmepumpen, som utnytter energien i bakken til oppvarming av vannet som benyttes i det vannbårne oppvarmingssystemet. En luft-til-vann-varmepumpe utnytter energien i uteluften til å varme opp vannet. Bergvarmepumpe er en mer effektiv og stabil løsning enn luft-til-vann-varmepumpen, men har til gjengjeld også høyere investeringskostnader. Dette skyldes hovedsakelig boring av energibrønnene, som henter energi fra bakken og leverer dette til varmepumpen. Bergvarmepumpen vil derimot være en veldig diskret løsning, som omtrent ikke vil synes fra utsiden, mens luft-til-vann-varmepumpen er avhengig av en utendørsdel som innhenter energi fra luften. Denne er typisk montert på eller i nærheten av en av byggets fasader. 

En luft-til-luft-varmepumpe utnytter energien i uteluften til oppvarming og distribuerer varmen gjennom romluften. En slik varmepumpe kan også benyttes til kjøling på sommeren, og vil sånn sett kunne benyttes hele året. Varmepumpen har en utendørsdel som innhenter uteluften og varmer opp (eller kjøler ned) denne, og en innendørsdel som fordeler varmen ut i rommet. Utendørsdelen monteres gjerne på veggen, i nærheten av innendørsdelen. Denne delen vil medføre noe støy, og bør derfor plasseres litt unna vinduer og andre lydutsatte områder. Innendørsdelen monteres på veggen. Ulempen med en slik løsning er at det krever en utedel per innedel, og at det derfor blir mange utedeler dersom det er ønskelig med en innedel i flere rom. Fordelen er at dette er en ganske rimelig løsning, som er langt mer effektiv enn direkte elektrisk oppvarming.  

Solfangere utnytter energien fra sola til direkte oppvarming av rom og forbruksvann. Fordelen med solfangere, kontra solceller, er at den omformer solenergien direkte til oppvarming. Solfangere monteres på taket og har relativt lik utforming som solceller. Sammenlignet med bergvarmepumpe, er dette også en ganske rimelig løsning. Solceller utnytter energien fra sola til strømproduksjon, og er en god løsning dersom husstanden har et stort forbruk av elektrisitet, og i tillegg har et helelektrisk oppvarmingssystem i dag (for eksempel med panelovner og varmekabler i gulvet).  Solcellene monteres på tak eller fasade og har noe høyere investeringskostnader enn solfangere, men vil med dagens energipriser likevel være en lønnsom investering. Overskuddsstrømmen som ikke benyttes i husstanden, selges tilbake til kraftnettet.  

Hvilken energiløsning som er best for din bolig avhenger derfor helt av hva slags type bolig og løsninger du har i dag. På generelt grunnlag er det hensiktsmessig med en annen løsning enn kun direkte elektrisitet fra kraftnettet. For leiligheter vil det være noe mer begrenset hvilken løsning man kan velge, fordi eiendommen deles med mange andre. En felles løsning, som fjernvarme, bergvarmepumpe eller solfangere vil derfor være gode løsninger. Bor du i enebolig har du derimot større frihet til å velge selv. Ulempen med eneboliger, er at det ikke er like vanlig med vannbårne varmeanlegg. Da kan solceller, for produksjon av egen strøm, eller solfangere, for produksjon av varmtvann, være gode løsninger. Luft-til-luft-varmepumpe er også en god løsning for å redusere strømforbruket knyttet til oppvarming.