HRP vil i høst lansere sitt «Grønne Løfte». Selskapet har i lang tid levert tjenester knyttet til miljø og bærekraft og anser bærekraft som vår tids viktigste forretningsdriver

Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges viktigste næringer med over 250 000 sysselsatte og en omsetning på 600 milliarder kroner i året. En stor utfordring for næringen er knyttet til produksjonen av byggevarer, sier Direktør for Bærekraftig forretningsutvikling i HRP, Olaf Thommesen (bildet).

Den utgjør hele 24 prosent av utslippene til bygg- og anlegg. 25 prosent av den totale avfallsmengden i Norge ble generert av bygg- og anleggsvirksomhet i 2017, så her er også mye å hente. Næringen har selv bedt myndighetene om strengere krav til byggematerialer.

– Bygg- og anleggsnæringen kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Det har kommet mange nye løsninger for energieffektive bygg etter at strenge energikrav ble introdusert i 2007. Når vi nå skal videreutvikle kravene, kan vi bidra til at investeringer utløser innovasjon og nye klimaløsninger, sier Nicolay Astrup.

Dette er utfordringen HRP vil svare på når vi til høsten lanser vårt «Grønne Løfte». Erfaringer fra tjenester vi allerede har levert knyttet til miljø og bærekraft understreker bærekraft som vår tids viktigste forretningsdriver. Med primært offentlige kunder er vi blant dem som etterlyser sterkere bærekraftskrav i offentlige anbud.

Nå tar vi et ytterligere skritt og er i ferd med å grundig analysere de ulike rammeverk som finnes for å definere vår egen selvstendige plass i det Grønne skifte og hvilke krav vi ønsker å måles etter. Til høsten lanserer vi tøffe målsettinger knyttet til både klima, sosiale forhold og styring. Vi kommer også til å ta en mer proaktiv rolle for å bidra til at det offentlige Norge oppnår den nødvendige kompetanse til å stille de rette kravene sik at vi som nasjon kan imøtekomme Parisavatlen og torgradersmålet.