HR Prosjekt har vunnet to store rammeavtaler med Oslo kommune/Fornebubanen.

Den ene rammeavtalen er innen byggeledelse og består av fem delkontrakter. Det er byggeleder og kontrollingeniører banefag, det samme for signal, elektro tele og automasjon, for grunnarbeider, betong og bygg, og i tillegg byggeleder og kontrollingeniører for ingeniørgeologi og geoteknikk.

Den andre store rammeavtalen HRP har vunnet er innen prosjektledelse. Her er det en delkontrakt for prosjektledelse, prosjekteringsledelse og kontraktsrådgiver og en delkontrakt for fremdriftsplanlegger, økonomicontroller og dokumentcontroller.

-Vi er selvsagt veldig fornøyd med å ha vunnet disse avtalene, og tar det som en anerkjennelse for den brede kompetansen selskapet over tid har bygget opp innen dette feltet. Vi ser fram til å sette i gang. Det er heller ikke tvil om at kontraktene vil bidra til den veksten HRP har planlagt å ha i tiden framover. Alle avtalene er for fire å med opsjon på forlengelse slik at det potensielt total blir et engasjement i åtte år.

Det et vi nå har vunnet alle disse avtalene gjør at vi regner med å bli ytterligere attraktiv for fagfolk som ønsker å bygge sporveier, sier direktør for Samferdsel og Bane i HRP, Lasse Alexandersen.

Oslo kommune/Fornebubanen anslår en samlet verdi for anskaffelsen innen byggeledelse er ca. 700 MNOK fordelt på årene 2019-2025. Det antas at behovet for innleie av ressurser vil være ca. 90 ressurser totalt for årene 2019-2025. I perioden estimeres dette til 75 årsverk. I 2019 anslås behovet til ca. 15 årsverk. Dette er kun et estimat og innebærer ingen forpliktelse for Oppdragsgiver, opplyser Oslo kommune/Fornebubanen.

HRP er mellom 7 – 10 leverandører som har vunnet delkontrakter. HRP vant på alle.

Bilde: Lasse Alexandersen og Jan Arild Kinswick på Majorstuen, der Fornebuanen starter.