HRP’s Ingar Dalen.

Sambruksstasjon innebærer at det er en kombinert trafikk- og kontrollstasjon. Statens Vegvesen har som samfunnsmål å ha en effektiv utekontroll av vegtrafikken, særlig tungtrafikken, med sikte på økt trafikksikkerhet. I den sammenheng kreves det også at døgnhvileplasser etableres.  Disse skal bidra med at kjøre/hviletidsbestemmelser overholdes.

 

HRP AS v/ siv ARK MNAL Ingar Dalen (bildet under) ble engasjert av Statsbygg om utforming av den nye Sambruksstasjon. Stasjonen skal betjene trafikken langs RV7 og RV52 mellom øst- og Vestlandet.  Sambruksstasjonen skulle være samlende og skape et godt og åpent arbeidsmiljø for alle. Det legges videre vekt på bruk av materialer og utstyr som er miljøvennlig, har stor slitasjemotstand og lavt vedlikeholdsbehov.

Sambruksstasjonen på Gol er det første Digibygg som Statsbygg gjennomfører.  Med Digibygg menes planlegging kun ved hjelp av digitale arbeidsprosesser.  Gjennomføringen innebærer at alle prosjektmedarbeidere skal bruke de beste digitale verktøy på markedet.  Det skal ikke være papirkopier på byggeplassen – all informasjon skal formidles via digitale enheter som nettbrett etc.

Digibygg tar også for seg standardisering, industrialisering og robotisering knyttet til selve byggeprosessen, og hvordan byggene kan planlegges med tanke på fremtidsrettet drift ved hjelp av smarte systemer. I tillegg kommer selve bruken av bygget og hvordan arbeidsdagen kan endres gjennom tilgang til nye teknologiske plattformer.