HR Prosjekt er på plass i Stavanger regionen. De første medarbeiderne er på plass ved de nyåpnede kontoret i Sandnes.

-I løpet av året regner vi med at dette er en nyetablering som skal være med å bidra til våre vekstambisjoner, sier Morten K. Ottesen, Regiondirektør Vest i HRP

De to første medarbeiderne er allerede i gang, og i mars kommer det ytterligere en prosjektleder.

-HRP har kontorer som dekker hele Norge, men vi har en stund følt at det var er udekket området i sørvest. Vi har derfor en tid jobbet med planene om å etablere oss i denne regionen, og med kontoret som nå er åpnet i Sandnes, er vi på plass i Stavanger regionen, sier administrerende direktør Jan-Arild Kingswick.

-Vi har allerede en del oppdrag for kunder i området og har flere rammeavtaler med kommuner i regionen. Vi mener dette er en region der det vil komme betydelig antall oppdrag i tiden framover, sier Morten K. Ottesen.

Stavanger/Sandnes alene er jo sammen Norges tredje største sammenhengende bymessige område. Vi mener bestemt at det er et stort behov for de tjenester vi tilbyr. Men skal vi kunne betjene oppdragsgivere godt nok, er det viktig at vi er til stede i regionen.

Vi ser også at vi inntil videre skal kunne betjene deler av Agder fra Stavanger, ja faktisk kan det være bedre å betjene en del av våre kunder i Sunnhordland herfra.

Primært vil det fortsatt være prosjektadministrative tjenester for vei, vann, avløp og formålsbygg vi tilbyr. I oppstartsfasen vil en også søke mot privatmarkedet for å kunne ha lettere innsalg og ikke være bundet opp mot rulleringen på offentlige rammeavtaler, sier Morten K. Ottesen.

Bilde: De første ved HRPs kontor i Sandnes. Fra venstre, prosjektleder Kirsten Sandvik, regiondirektør Morten K. Ottesen, prosjektleder Sveinung Lunde og arkitekt/teknisk tegner Vegard Østvold