HRP sitt miljø for Arkitektur, rådgivning og prosjektering (ARP) har levert prosjekteringsgrupper til skoler med samlet prosjektkostnad over 1 mrd. det siste året. Vi har allerede vunnet vårt 5. skoleprosjekt i 2021.

– Satsningen på skole og utdanningsbygg har vært en suksess for våre fagmiljøer sier direktør for arkitektur, rådgivning og prosjektering Niclas Berlin Nilssen.

Rett før påske fikk HRP bekreftet tildeling på nye Beiarn Skole. En flerbruksskole med både flerbrukshall og basseng hvor HRP skal levere komplett prosjekteringsgruppe, arkitekt, regulering og prosjektstøttetjenester. Videre har HRP vunnet kontrakt for nye Skram skole, Sørvågen oppvekstsenter, Vennesla skole og Fiskå Skole. Oppdragene stiller seg i en rekke av skoleoppdrag HRP allerede har vunnet og som er igangsatt prosjektering på. Oppdragene inkluderer både skisse- og forprosjekt, og bistand i detaljprosjekteringsfasen.

HRP er en av Norges største leverandører av tjenester innenfor prosjektadministrasjon, men har også gjennom de siste par årene bygget opp et komplett rådgivermiljø med over 70 prosjekterende ressurser innen alle arkitekt- og rådgiverfag. Miljøet har spesialisert seg på prosjektering av offentlige formålsbygg i prosjektets tidlige faser. Innenfor skole og utdanning har HRP gjort en strategisk satsning som i 2021 allerede har bidratt til kontrakter for prosjektering av 5 nye skoler.

Direktør for markedsområdet, Niclas Berlin Nilssen, bekrefter at fokus av skolekompetanse har vært vesentlig for satsningen på prosjektering i HRP.

– I rekrutteringen har vi hatt som mål å få tak i dyktige arkitekter og rådgivere som har god erfaring med prosjektering av offentlige formålsbygg, og særlig skoler. Disse menneskene ser vi supplerer HRP sin øvrige verdikjede på en fantastisk måte. I tillegg til arkitektur og ingeniørtjenester leverer HRP prosjekt- og byggeledelse, miljø- og bærekraft, sikkerhet, teknisk ledelse og økonomiske utredningsfag. Samlet har HRP all nødvendig kompetanse for å skape moderne og gode skoler i egen organisasjon.

Konkurranse

HRP opplever sterk konkurranse fra flere dyktige fagmiljøer i kampen om skoleprosjektene. – Det merkes spesielt at oppdragsgiveren har blitt mer kvalitetsbevisst i konkurransegjennomføringen.  Det oppleves som at oppdragsgiveren i større grad ønsker å kjøpe tverrfaglige grupper og totalkompetansen fra samme prosjekteringsmiljø. I tillegg til å levere gode oppgaveforståelser er ressursene som er tilbudt i gruppen viktigere enn tidligere. Eksempelvis ble det levert CV på 18 prosjektmedarbeidere i tilbudet for Beiarn Skole. At man som fagmiljø er med å kjempe i tet om kontraktene samtidig som man i gjentatte konkurranser opplever å få høyest poengsum på tildelingskriterier for kvalitet er spesielt hyggelig, bekrefter Niclas Berlin Nilssen.

Det tverrfaglige prosjekteringsmiljøet til HRP har tidligere levert komplett prosjekteringsgruppe for Nye Tveten skole. Tveten skole prosjekteres som nullutslippsbygg og passivhus, samt. miljøklassifiseres som BREEAM Excellent med utstrakt bruk av massivtre. Til Tveten skole leverte HRP 22 ulike rådgiverfag til gjennomføringen fra flere av HRP sine ulike avdelinger. Dette oppdraget er nå i gjennomføringsfase.

HRP har i dag flere avdelinger for prosjekteringsfag, bl.a. egne avdelinger for arkitektur, ingeniørfag bygg og ingeniørfag kommunalteknikk i Oslo, arkitekt og ingeniøravdeling på Gol, avdeling for RIB-fag i Bergen og øvrige prosjekteringsressurser ved HRP sine øvrige 20 kontorsteder. HRP tilbyr hovedfag innenfor prosjektering og spesialistfag til både offentlige og private oppdragsgivere.

På bilde fra venstre: Direktør ARP – Niclas Berlin Nilssen, avdelingsleder Gol – Øyvind Frekeplass, avdelingsleder arkitektur Oslo – Espen F. Johannessen, avdelingsleder ingeniørfag Oslo – Hans Christian Randem