HRP skal bistå Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med å vurdere kostnadseffekten av byggeregelendringer.

HRP skal utarbeide BIM for tre ulike referansebygg; en enebolig, en boligblokk og et kontorbygg. Disse modellene skal benyttes til å teste effekten av allerede implementerte endringer i TEK, og potensielt fremtidige endringer i TEK.

-Konkret skal vi se hvilke endringer i løsning som må til ved en regelverkstilpasning, for å så kostnadsberegne byggene før og etter endringen, sier fagansvarlig i HRP, Jostein Solberg.

Bakgrunnen for arbeidet er et oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i tildelingsbrev til DiBK for 2019. Utgangspunktet for bestillingen var regjeringserklæringen (Jeløya-plattformen) hvor det blant annet står: «Regjeringen vil at boliger, infrastruktur og næringsområder skal kunne bygges raskere og rimeligere». Ett av tiltakene regjeringen vil gjennomføre er å «gjennomgå kostnadsvirkningene av regelendringer på plan- og bygningsområdet hvert fjerde år».

-Bedre kunnskap om kostnadskonsekvensen av regelendringer er en viktig komponent for å vurdere samfunnsnytten av endringer i byggeregelverket. Vi i HRP håper at vi med vår beregningsmodell kan gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig for DiBK. Vi er glade for at DiBK har sett at vi i selskapet har en bred sammensetning av kompetanse, som gjør at vi kan komme fram til gode modeller for kalkyler, sier Solberg.

Første fase med etablering av beregningsmodellen fullføres innen 1.3.2020. I løpet av 2020 skal de første regelendringene evalueres ved hjelp av beregningsmodellen.

Oppdraget løses med ressurser fra HRPs avdelinger for Arkitektur & Prosjektering og Utredning & Analyse.