Som det eneste av de store rådgivingsselskapene innen bygg og anlegg er HRP blitt sertifisert som Great Place To Work.

-En skikkelig gladmelding. Dette er et mål vi har jobbet bevist imot over år, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick.

Great Place To Work er en global konsulent og analyseinstitutt med over 30 års erfaring i å måle og utvikle tillitsbasert kultur og ledelse på arbeidsplasser. De gjennomfører målinger i mer enn 50 land i både små og store bedrifter.

-Tilbake i 2017 satte vårt styre ansatt tilfredshet som det viktigste kriteriet for vår suksess for HRP. Siden har vi jobbet med dette for øye. Så da er det ikke tvil om at vi er veldig fornøyd og ikke så rent lite stolt over å ha nådd denne milepelen. Vi er ikke ferdige, men skal fortsette med det samarbeidet vi har med GPTW for å kunne forbedre oss enda mer.

Vi har hatt stor vekst i antall ansatte det siste året, og skal fortsett å vokse de neste årene. At vi nå kan vise at vi har en arbeidsplass hvor våre ansatte trives er en styrke når vi skal tiltrekke oss enda mer flinke folk.

Vi driver en kompetansebedrift med og kjemper og høyt kompetente folk over hele landet. Vi skal tiltrekke oss flinke folk og da er det godt å kunne vise at folk trives hos oss. Vi har hatt et flott engasjement i undersøkelsen ni av ti svarte på Great Place To Work -undersøkelse, og 85% av alle ansatte sa at dette er en bedrift som er et godt sted å jobbe.

Med det engasjementet og samholdet ansatte hos oss viser, mener jeg gjør at vi har et godt grunnlag for å bli enda bedre, sier Jan Aril Kingswick.

Rådgiver i Great Place To Work, Caroline Oddvang (bildet under) sier at det har vært spennende å følge prosessen i HRP.

-Selskapet hadde et godt resultat i fjor også, men vi opplever at det har vært jobbet målbevisst for å skape forbedringer. Vi ser også at HRP er en bedrift der sykefraværet er gått ned og at turnover blant de ansatte er mer enn halvert. Begge er en kjent effekt av å fokusere på et godt arbeidsmiljø, sier Oddvang.

Publisert av