HRP er nå FG-godkjent konsulentvirksomhet på innbruddsalarmsystemer, samt godkjent sikringsvirksomhet for ISPS havner.

Det er klart etter at HRP i løpet av våren har fått på plass to viktige godkjenninger; FG-godkjent rådgivningsvirksomhet innen innbruddsalarmsystemer og tåkesystemer, samt godkjent sikringsvirksomhet (RSO) av Kystverket.

HRP er per i dag landets eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsvirksomhet innenfor prosjektering og kontroll av Innbruddsalarmsystem (IAS) og tåkesystemer i henhold til FG/forsikringskrav.

-Det er gledelig å se at vi endelig har fått et uavhengig FG-godkjent IAS-konsulentforetak, dette er noe vi har savnet i 15 år. Uavhengighet er veldig viktig i denne bransjen», sier Arve Haug, Fagsjef bygning (FG) – Finans Norge.

HRP er godkjent for å utarbeide risikovurderinger, funksjonsbeskrivelser i henhold til FG-krav, samt prosjektere innbruddsalarmanlegg inkludert tåkesystemer for næringsvirksomheter, slik at våre kunder kan være sikre på at alle forsikringsvilkår og krav innen innbruddssikring er ivaretatt.

HRP kan også foreta sidemannskontroller eller uavhengig kontroll av ny-monterte anlegg, kontroller av eksisterende anlegg, eller på vegne av virksomheter utrede anlegg og hendelsesforløp i etterkant av innbrudd, tyveri eller andre tilsvarende uønskede hendelser.

– Nettopp på grunn av HRPs produkt uavhengighet kan våre kunder være helt trygge på at innbruddsalarmsystemer og annen innbruddssikring blir prosjektert for å tilfredsstille forsikringsvilkår og egen risikoaksept, uten å være bekymret for at det overselges med flere produkter eller andre typer produkter enn nødvendig for å tilfredsstille disse formålene, sier HRPs FG-ansvarlige sikringsrådgiver, Geir Helge Ramstad.

RSO- Kystverket
HRP er også nå godkjent som sikringsvirksomhet / RSO av Kystverket. Det gjør HRP kvalifisert til å blant annet utføre sårbarhetsvurderinger og utarbeide sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.

Kystverket stiller strenge krav til godkjenning av sikringsvirksomheter, hvor man må dokumentere kompetanse og erfaring innen sikkerhet, sårbarhetsvurderinger og prosjekter av sikringstiltak, innen ISPS-koden («International Ship and Port Facility Security Code»), annen maritim lovgivning, maritim
erfaring med mer.

HRPs rådgivere har lang erfaring med havnesikring av både militære og sivile havneanlegg, og støtter allerede kunder med prosjektering av sikringstiltak, utarbeidelse av sikringsplaner, samt støtter med generell sikkerhetsrådgivning i havner og havneanlegg som går under ISPS-regelverket.

OM FG godkjenning:
– De fleste forsikringer for næringsvirksomhet stiller krav til innbruddsalarmsystem samt annen innbruddssikring i sine forsikringsvilkår
– Det kan ofte gis rabatt ved dokumentert FG-godkjent innbruddsalarmsystem
– Mangler opp mot forsikringsvilkårene vil i de fleste tilfeller gi økt egenandel, avkortning på forsikringssum eller i ytterste fall frafall av forsikringsdekningen ved innbrudd eller tyveri

Les mer om HRPs enhet for sikkerhetsrådgivning