HR Prosjekt har skrevet kontrakt som byggherreombud med Statsbygg i forbindelse med at de bygger nybygg for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT- Norges arktiske universitet.

Lærerutdanningen er del av den tidligere Høgskolen i Tromsø som ble fusjonert med UiT i januar 2009. Deler av instituttet holder fortsatt til i høgskolens gamle lokaler i Mellomveien, sør for Tromsø sentrum, men vil få et nytt kombinert undervisnings- og kontorbygg på Campus Brevika.

Hovedfunksjoner i bygget er undervisningsrom, grupperom, auditorier, kontorer, møterom, studentarbeidsplasser, fellesarealer og rom for bygningsdrift og tekniske anlegg. BTA er ca. 10 800 m2. Bygget har 6 etasjer, samt en underjordisk kulvert for å knytte det sammen med resten avbygningsmassen på campus.
Bygget skal utføres som passivhus og oppnå målsetting om nesten 0-energi nivå. Det skal derfor planlegges for alternativ og fornybar energitilførsel.

I tillegg til rollen som byggherreombud skal HRP ha rollene som teknisk byggherreombud og SHA-KU. Bygget er planlagt ferdig til semesterstart høsten 2020.

Det har vært gjennomført en konkurranse med konkurranseformen totalentreprise med løsningsforslag. Den ble vunnet av Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) som er i gang med prosjektet.

 

Bilde: Nå bygges nytt bygg for lærerutdanning i Tromsø. Fra venstre avdelingsleder i Statsbygg Linda Sunde Eriksen, prosjektleder i Statsbygg Per Mathisen og Roger K. Ramstad, regiondirektør i HRP