En verneverdig kornsilo fra 1935 skal bli et landemerke og et kunstmuseum av nasjonal betydning. HR Prosjekt er med når ”Kunstsiloen” skal skapes.

Ved siden av Kilden Teater og konserthus i Kristiansand har Sørlandets Kunstmuseum SKMU satt seg som mål å gjøre en silobygningen til et bygg som blant annet skal romme kunstsamlingen som Nicolai Tangen har gitt Kristiansand. Den består av over 1100 norske verk, bygget opp over 20 år. De over 1100 verkene utgjør det som av kjennere blir betegnet som den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930-1970. Ambisjon er å bli et av Nordens ledende kunstmuseer, og at bygget skal  bli et landemerke og en sentral kraft i regionen og i det nasjonale kulturliv.

Like før jul i 2016 ble Mestres Wåge Arquitects og MX_SI Arrchitectural Studio fra Barcelona kåret som vinner av den internasjonale arkitektkonkurransen. Juryen hadde da gått gjennom 101 arkitektforslag, fra totalt 17 land. Det var Sørlandets Kunstmuseum, AKO Kunststiftelsens kunstsamling, Kanalbyen og Kristiansand kommune som stod bak arkitektkonkurransen.

Våren 2017 ble det utarbeidet et skisseprosjekt som har dannet grunnlaget for forprosjektet som hadde oppstart i september 2017.  Prosjekteringsgruppen er nå i full gang med prosjekteringen, og har mål om å fullføre forprosjektet i løpet av januar 2018. Helge Gevelt fra HR Prosjekt har rollen som prosjekteringsleder, og har ansvar for å koordinere prosjekteringsgruppen.

– Prosjekteringen er svært utfordrende da store deler av siloen skal fjernes for å etablere en stor innvendig sal. Terratec har gjennomført en 3D-skanning av hele bygget får å kunne etablere en detaljert BIM- modell av den eksiterende konstruksjonen, sier Helge Gevelt.