HRP er med på den nasjonale dugnaden for å stoppe spredningen av koronaviruset i Norge. Selskapet har innført en rekke smittebegrensende tiltak i tråd med et nasjonale myndigheter har tilrådd og krevd.

Fra onsdag 11.3 ble følgende tiltak innført.

  • Alle som har mulighet til å tilrettelegge arbeidsdagen med hjemmekontor, gjør det
  • HRP ansatte skal ikke delta på eksterne arrangementer
  • Møtevirksomhet avvikles elektronisk i den grad det er mulig
  • Det er sterkt begrensing i interne møter. Antallsbegrensing og avstandsregler gjelder
  • Møter med eksterne er stoppet
  • Ansatte følger alle personlige råd gitt av norske helsemyndigheter

Nye tiltak fra helsemyndighetene følges tett, og HRP vil til enhver tid justere sin virksomhet etter råd og pålegg fra disse.

HRP er en norsk samfunnsbygger og dekker viktige funksjoner for både offentlig og privat sektor. Sammen med våre oppdragsgivere vil vi strekke oss langt for at prosjekter som vi er inne i kan fortsette uten at dette øker smitterisikoen i samfunnet.

HRP har satt krisestab. På dagens møte kom det klart til uttrykk at ledelsen i HRP har latt seg imponere over den nasjonale dugnaden som hele Norge er i gang med.