Kontrakten er signet og prosjektet skal i perioden framover videreutvikles med i samspill med Bergen kommune. Gjennom samspillfasen skal Bergen kommune og Skanska bli enige om en endelig målpris basert på Skanskas tilbudspris på 313 millioner kroner.

I en pressemelding opplyser Skanska at prosjektet ble vunnet i konkurranse med tre andre prekvalifiserte entreprenører. Skanska sitt vinnerprosjekt er utviklet i samarbeid med Nordic arkitekter, landskapsarkitekter fra Norconsult og rådgivende ingeniører fra COWI og Skanska Teknikk. Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner og skal sertifiseres i henhold til minimum BREEAM-NOR nivå «Very Good», men det skal tilstrebes å nå nivå «Excellent».

Prosjektet er avhengig av politisk godkjennelse før bygging igangsettes.

Det nye sykehjemmet blir på ca. 10300 m2 og skal inneholde 100 beboerrom med tilhørende fellesfunksjoner som stuer, kjøkken, aktivitetsrom, legekontor etc. Prosjektet består av fire bygningskropper på tre og fire etasjer som er plassert rundt en felles sentral kjerne, noe som sikrer både god kommunikasjon mellom avdelingene og skaper et verdifullt vrimleareal for beboerne. På toppen av kjernen blir det takterrasse og rundt byggene blir det gode uteområder tilrettelagt for beboerne, opplyser Skanska.

Åsane sykehjem skal knyttes sammen med Midtbygda sykehjem. Dette har Skanska løst ved en ca. 80 meter lang tunnel i fjell.