HRP lanserer kvinnenettverk

HRP har forpliktet seg til å oppnå en kvinneandel på 30% innen 2025. Nå lanserer vi et kvinnenettverk som et av tiltakene for å nå målet.

Foto: Farhat Fazli
Foto: Farhat Fazli

 

Nettverket skal ledes av Farhat Fazli. Hun håper at det skal bidra til å skape tilhørighet blant alle kvinnene i HRP:

– Selv om et av målene for nettverket er å rekruttere flere damer, er det like viktig at vi ivaretar de kvinnelige ansatte vi har i HRP i dag, forteller Fazli. 

Nettverket skal være med å inspirere til å ta lederskap, øke synligheten for kvinnene i bedriften og tiltrekke flere talentfulle kvinner. Gjennom arbeidet med nettverket håper Farhat at HRP bidrar til å skape engasjement, dele kunnskap og bidra til personlig utvikling.

– Vi ønsker å skape en plattform hvor vi løfter hverandre opp, inspirerer, rådgir og ikke minst skape rollemodeller, sier Fazli.

Foto: Farhat Fazli og Astrid Bugge. 
Foto: Farhat Fazli og Astrid Bugge.

Arbeidskomiteen er ledet av Farhat Fazli. Bestående av Voica Imrik, Christine F. Halvorsen, Anna K. Powroznik, med bistand fra Astrid Bugge.

HRP har gjennom Det grønne løftet forpliktet seg til fire av FNs bærekraftsmål som selskapet skal fokusere på.  Bærekraftsmål nummer fem handler om likestilling mellom kjønnene. Målet er at vi innen 2030 oppnår likestilling og styrker jenters og kvinners stilling i samfunnet. 

– Gjennom arbeidet med kvinnenettverket er det nettopp dette vi ønsker å jobbe målrettet mot. Vi håper pilotprosjektet blir en suksess, og at det kan være starten på et nettverk for bransjen, ikke bare HRP, sier Fazli.

 

Arbeidskomiteen til HRPs nyetablerte kvinnenettverk vil benytte kvinnedagen 8. mars til å presentere seg selv internt.