HRP er blitt Gaselle-bedrift for 8. år på rad.

– Dette er alltid en hyggelig melding å få på vei inn i et nytt år. Kravet for å få dette er lønnsom vekst, noe vi ikke får til uten at vi har en stor stab av kompetente medarbeidere. Derfor er dette en utmerkelse alle våre ansatte kan ta med som en fin honnør inn i juletiden, sier administrerende direktør, Jan-Arild Kingswick.

Selskapet HR Prosjekt AS ble etablert av Helge Rustand på Hønefoss i 2005, og har siden oppstarten med tre ansatte vokst til et selskap med over 270 ansatte. Alle år siden 2010 har selskapet hatt utvikling som har gitt Gaselle-diplom. I 2017 kom det norske private equity fondet Longship inn som majoritetseier.

– De nye eierne har sammen med Rustand gjennomført en omorganisering av selskapet, og sammen satt mål om en fortsatt vekst. Ved utgangen av 2017 ser vi at vi er på rett vei for å kunne fortsette den positive utviklingen, sier Kingswick.