HRP har vunnet fire rammeavtaler med Trondheim kommune. Avtalene gjelder for hele byutviklingsområdet.

– Avtalene var den største som Trondheim kommune har utlyst for denne typen tjenester. Og vi er selvsagt svært fornøyd med å vinne fram i en tøff konkurranse. Vi har over tid hatt et godt samarbeid med Trondheim kommune. Avtalene gjør oss i stand til å fortsette den positive utviklingen HRP har hatt i Midt-Norge de siste årene. Vi har hatt vekst ved avdelingen i Trondheim, og etablert nytt kontor i Verdal i 2018 og våre første er nå på plass i Molde, sier regiondirektør i HRP Region Midt, Lena Almås i en pressemelding.

Kontraktene som er signert gjelder for:

  • prosjektledelse, byggeledelse, SHA og teknisk kontrollør
  • prosjektstyring og anskaffelser
  • prosjektering
  • reguleringsarbeid

Avtalen gjelder hele byutviklingsområdet i kommunen, som omfatter følgende enheter:

Trondheim eiendom, Eierskapsenheten, Kommunalteknikk, Byplankontoret, Trondheim Bydrift, Enhet for idrett og friluftsliv, Miljøpakken, Rådmannens fagstab, Kirkelig fellesråd i Trondheim og andre enheter som f. eks boligstiftelser.

Avtalene har en varighet på fire år.