HRPs kontor på Romerike feirer 1 år i skikkelig vekst. Året etter etableringen på Jessheim har kontoret vokst fra to til ni ansatte.

– Og vi har ingen planer med å stoppe der. Fra to til ni ansatte var målet vi satte oss for første år, men vi planlegger ytterligere vekst både ut 2019 og videre i 2020 og 2021, sier Kirsten Sannerhaugen, avdelingsleder for Romerikskontoret.

HRPs er et landsdekkende selskap som har prosjekt- og byggeledelse innenfor bygg og anlegg som sine hovedprodukter. Selskapet leverer prosjektadministrative tjenester i hele levetiden til et prosjekt, fra idé-/behovsfasen, videre gjennom utvikling- og planleggingsfasen til gjennomførings- og ferdigstillingsfasen.

Romerikskontoret er strategisk plassert i en vekstregion i stadig utvikling. Vi skal være en solid lokal aktør innenfor prosjektadministrative tjenester i regionen, sier Sannerhaugen.

Hun er mener det viktigste grunnen til den gode starten skyldes at vi har fått med oss en svært kompetent gjeng, med både offentlig og privat erfaring. Spesielt vil vi nevne at flere av våre medarbeidere har solid kommunal erfaring. I tillegg til at vi har god byggkompetanse, har vi en meget bred og solid kommunalteknisk kompetanse. Dette er etterspurt kompetanse, ikke minst på grunn av det store etterslepet i teknisk sektor.

 Strategisk

-Det å bygge opp en lokal kompetansebedrift mener vi er viktig og riktig, og Jessheim har en strategisk plassering på Romerike med Gardermoen som en viktig «motor» for utvikling og vekst. Mange ansatte sliter seg ut på lang reisevei til og fra jobb i Oslo. Vi kan tilby en lokal arbeidsplass med interessante oppgaver og godt arbeidsmiljø. Nærhet til kunde og det og levere god kvalitet på våre tjenester er viktig for oss.

-HRPs styrke er at vi opererer lokalt, men kan trekke veksler på kunnskapen til over 330 ansatte landet over. Her på kontoret arbeider vi tett sammen med våre andre nabokontorer plassert i Oslo, Hønefoss og Hamar, sier regionsdirektør Erlend Eggum.