HRP har for lengst forstått hvor viktig digitalisering på byggeplasser er. Det har ført til ledelse av flere digitaliseringsprosjekter innen bygg- og anleggsbransjen. HRP er svært opptatt av digitalisering i praksis og opplever at «moteordet» forstyrrer eller skaper mer problemer enn løsninger, slik det er i dag.

 

-Jeg opplever ordet som forstyrrende eller dårlig i prosjektsammenheng, sier Asle Kosbergløkk, som er direktør for Digital & Teknisk ledelse i HRP.

Han har ansvar for flere titalls medarbeidere som daglig jobber med teknisk prosjekt- og byggeledelse innen bygg- og anleggsbransjen, samt i industrien.

– Vi i HRP forstår at det finnes store gevinster ved å digitalisere et prosjekt eller en organisasjon, men det er ikke alle metoder og løsninger som gir gevinst.
Et av de kraftigste «verktøyene» for å realisere digitalisering er automasjon, men det er her bygg- og anleggsbransjen ofte bommer. Eksempelvis øker mange ambisjonsnivåene til automatisering, uten å øke kompetansen i prosjektet.

Asle Kosbergløkk Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Jeg har bakgrunn fra industrien og der var automasjon sentralt fordi det essensielle var prosessene innenfor byggets vegger. Jeg savner den samme holdningen og tilnærmingen i bygg- og anleggsbransjen, sier Asle Kosbergløkk.

Etat for utbygging ser mot fremtiden

Etat for utbygging i Bergen kommune har tilbakelagt flere ambisiøse byggeprosjekter det er lett å være stolte av. Nå satser de stort på̊ digitalisering av byggeprosesser ved Alvøen Idrettshall som er et av prosjektene i satsningen. Inspirasjonen har de blant annet hentet fra Statsbygg som tidligere har utprøvd flere digitaliseringstiltak i sine byggeprosesser.

— Det er viktig å være ambisiøse i målene vi setter for prosjektgjennomføringen, digitalisering av byggeprosessene vil gi oss god kunnskap i arbeidet med å effektivisere og utvikle prosjektene – sier Prosjektleder i Etat for utbygging, Bjørnar Vindenes.

Prosjektet skal kjøres i samspillsentreprise der HRP er engasjert for å utarbeide en digitaliseringsstrategi i samarbeid med etat for utbygging. Satsningsområdene er ambisiøse, og målet er å utarbeide strategien for gjenbruk og videreutvikling i fremtidige byggeprosjekter.

Fremtidens byggeplass

Måling av progresjon i byggeprosessen ved hjelp av droneteknologi er et av satsningsområdene. HRP har benyttet teknologien og metoden de siste årene med mål om å heve kompetansen. I tillegg satses det stort på̊ papirløs byggeplass der BIM kiosker, 4D-framdriftsplanlegging og FDV i BIM står sentralt.

Bruk av AR og VR i brukertilpasninger og kvalitetssikring av fremdrift for tekniske fag er også̊ noen av tiltakene som innføres i strategien. Dette er teknologiske hjelpemidler som inntar flere og flere byggeplasser med storm, og hverken HRP eller etat for utbygging ønsker å gå glipp av denne reisen. Målet er å vurdere markedets modenhetsgrad til foreslåtte tiltak. Tilbakemeldingene herifra vil avgjøre realiserbarheten i forslagene.

Digitale oppslagstavler, digital logistikkhåndtering og digital sikkerhetsopplæring er også̊ blant utvalgte tiltak HRP og etat for utbygging ønsker å teste ut. Hensikten med satsningen er å effektivisere byggeprosessen, spare miljøet for unødvendige utslipp og sørge for bedre sikkerhet og trivsel blant arbeidere på̊ byggeplass.

– Dette er fremtidens byggeplass, og etat for utbygging i Bergen kommune har bestemt seg for å ta plass i førersetet. Vi er svært stolte av å få være med på̊ denne reisen og bidra til å påvirke den fremtidige digitaliseringsstrategien i Bergen kommune, sier Raymond Sjølund (bilde t.h.).

FMG Norge