HRP Academy – kunnskap for alle!

HRP åpner nå sin kompetanse for alle, og lanserer det digitale kurssentret HRP Academy.

– Vi har vært i bransjen i nesten 20 år, og har snart 500 svært kompetente medarbeidere. Den samlede kunnskapen vi besitter er betydelig, og det er dette vi nå ønsker å dele av, sier direktør for HRP Academy, Hanne-Kamilla Hovland.

HRP Academy har vært virksom som en intern e-læringsplattform for HRPs ansatte de tre siste årene. De første kursene, et for byggeledere, et for ITB – teknisk byggeledelse og SHA, er utviklet over år, og er nå bearbeidet slik at kunnskapen vil være tilgjengelig for alle. I tillegg er det utviklet en rekke nye kurs som er aktuelle for bygg- og anleggsnæringen.

– Noen av de er rene e-læringskurs, mens andre er kombinasjonskurs der det først gjennomføres en modul som e-læring og andre modul i digitale klasserom (Teams). Fra lansering kan vi tilby 16 kurs, men det utvikles nye kurs fortløpende, sier Hovland.

 

Kursene finner du på www.hrpacademy.no