Nye Hønefoss Kirke er gjenreist som et moderne kirkebygg  nesten 8 år etter at den gamle brant.

Kirkebygget er gitt en funksjonell og økonomisk løsning basert på en moderne tolkning av klassiske kirkebygg. Kirkens skulpturelle form vil fremstå som et vakkert symbolbygg i Hønefoss sentrum.

Se Helge Rustand fortelle om Hønesfoss kirke

Den nye Hønefoss kirke er gjenreist på branntomta etter den gamle kirken fra 1862. Den brant i januar 2010. Et lavere og mer inviterende volum med inngangspartiet vendt mot sentrum i vest, fortsetter i en krum takform som reiser seg monumentalt mot øst.

Vinnerutkastet i arkitektkonkurransen, «Himmeltrærne», ble vunnet av LINK arkitektur, der man så for seg en allé med trær og trestammer som går over til en trekrone som danner takhvelvingen.

Kirketorget og selve kirkerommet har stålsøyler og -dragere som hovedbæring, supplert av en lett-taksløsning. Alt stål er kledd i inn med limtre. Himlingen er kledd med limtredragere, som ikke har noen bærende funksjon, kun et estetisk formål; å skape følelsen av arkitektenes visjon av en trekrone, ifølge utkastet «Himmeltrærne».

Bak den dobbeltkrumme fondveggen mot øst ligger klokketårnet, avtrekksventilasjon og en nisje for orgelet som kommer.

 

HRP har vært byggherrerepresentant.

Bilde av Hønefoss kirke tatt tid på morgen.