Nok et HRP oppdrag er i havn. Museumsbygg Herdla fort hadde offisiell åpning onsdag 30. august. Nybygget har tilknytning til eksisterende museumsbygg, også kjent som Gul 16.

 

Museumsbygget skal i tillegg til museumsfunksjonen etablere et knutepunkt på Herdla for flere ulike brukergrupper.

 

Herdla har i de senere år blitt et av de viktigste friluftsområdene på Askøy og nybygget skal blant annet imøtekomme behovet for en «varmestue» og i tillegg fungere som informasjonssenter for de ulike aktivitetene og opplevelsene Herdla byr på. Stikkord for de ulike elementer som har påvirket konseptet for nybygget er naturen, lyset, det særegne landskapet og geologien, fuglereservatet med begrenset ferdsel, aktivitets og friluftsmulighetene, krigshistorien og lokalhistorien.

 

For å imøtekomme de ulike bruksområdene er det lagt vekt på å skape et fleksibelt bygg. Denne fleksibiliteten vil i tillegg gjøre det mulig å endre byggets rominndeling med tanke på redusere oppvarmingsbehovet i kalde perioder, og å åpne bygget i varme perioder. Det nye museumsbygget er oppført av stål med etasjeskillere i prefabrikkert betong med kjellervegger og fundamenter i plasstøpt betong. Bygget er hovedsakelig delt inn i to ulike klimasoner, en ytre halvklimatisert sone og en indre varm kjerne (Tek10). Den ytre fasaden som er bygget opp av lystransparente polykarbonatplater skaper et rom hvor man har kontakt med lyset og værforholdene ute. I tillegg er det etablert to store skyveporter i hjørnet mot syd-øst, som gjør det mulig å åpne bygget på varme dager. Her vil man også kunne trekke kaféen utendørs ved behov. På grunnplanet er det etablert to heisbare skillevegger som muliggjør avgrensning av arealet ved ulik bruk og ved behov for oppvarming på kalde dager. Det er etablert peis som sekundær varmekilde i dette arealet.

 

Den indre kjernen (Tek10) på grunnplan inneholder kjøkken, kontor, tekniske rom og toaletter. Den ytre halvklimatiserte sonen er rom for kafé, garderobe, informasjonsområde, utstillingsareal og trapp, samt løfteplattform til 2. etasje. I 2. etasje er det utstillingsarealer, samt et stort vindusfelt som gir panoramautsikt over området.

 

Totalentreprenøren J H Nævdal Yrkesbygg overleverte prosjektet til rett tid, kost og kvalitet.

 

HR Prosjekt har vært byggherreombud v/Sven Selle og Torhild Kvingedal.

Byggherre: Askøy kommune v/Tore Dale

Arkitekt: Museum Vest ved Trygve Solløs

Totalentreprenør: J H Nævdal Yrkesbygg.

NODE har vært rådgiver i byggeteknikk, geoteknikk og bygningsfysikk i forprosjekt og detaljprosjekt.