Carl-Axel Hagen skal lede HRPs nye satsing innenfor sikkerhetsrådgiving. Han kommer fra stillingen som sikkerhetsdirektør i Norges Bank.

-At vi har fått med oss Hagen på laget når vi skal dra i gang vår nye satsing, oppfatter vi som en flying start på et nytt satsingsfelt i HRP. Vi skal bygge opp et bredt tilbud for sikkerhetsrådgiving. Fysisk sikkerhet av både offentlige og private bygg, cybersikkerhet og beredskapsplaner, vil være hovedfagene Hagen skal jobbe med, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick.

Hagen begynner i HRP allerede 1. juni. Han kommer fra stillingen som sikkerhetsdirektør i Norges Bank. Også der har det vært hektiske uker etter at koronaen rammet Norge i mars. Hagen har ledet den operasjonelle krisestaben.

Som bankens Chief Security Officer hadde Hagen ansvaret for sikkerhet på de ulike lokasjonene til Norges Bank og Oljefondet over hele verden. Carl-Axel har lang erfaring som leder og har bygget en anerkjent avdeling for sikkerhet i Norges Bank. Han har også vært initiativtaker til å etablere et tett sikkerhetssamarbeid mellom de store offentlige institusjonene i Big 5 samarbeidet i Oslo. Hagen har i tillegg vært medlem av og ledet flere internasjonale prosjektgrupper med medlemmer fra ulike nasjoner og kontinenter på vegne av Norges Bank.

Han har sin opprinnelige bakgrunn fra Forsvaret gjennom 19 år som leder i Hæren både innenlands og utenlands. Blant annet har han vært med på å bygge sikkerheten rundt kongefamilien som leder for sikkerhetsarbeidet i Garden. 22.juli 2011 ledet han gardens operasjoner i Oslo sentrum med over 900 soldater på bakken, før han ble hentet til Norges Bank.

I Norges Bank har han ledet prosjektene med å bygge sikkerhet og sikkerhetskultur etter 22. juli. Han har ledet byggeprosjekter som nytt Global Security Center og områdesikringer i Oslos byrom.

-Nå gleder jeg med på å være med på HRPs satsing innenfor sikkerhetsrådgiving. Vi skal få på plass en helthetlig pakke for bedrifter. Fra analyse og prosjektering, byggestart og gjennomføring, gjennom etablering, utvikling av beredskapsplaner og rutiner, cybersikkerhet og få alt på plass slik at virksomhetene kan føle seg trygge i dagens samfunn, sier Carl-Axel Hagen.

Publisert av