Energipartner

Energipartner – seks steg til lønnsom drift

HRP Energipartner viser det seks steg for en mer lønnsom og bærekraftig drift. Ventilasjon og varmeanlegg spiser lønnsomhet gjennom hele døgnet. I 30 % av norske næringsbygg går ventilasjonsanlegget hele natta. I 70 % av byggene er varmeanlegget ikke tilfredsstillende innregulert.

Gjennom stordataanalyser fra energiovervåkningssystemer, kan HRP Energipartner vise veien til økt lønnsom drift.

Stordataanlyse

Alle byggeiere har tilgang på stordata for sitt energibruk. Ved hjelp av innovasjon og utvikling kan HRP kombinere stordata fra flere kilder og gjøre screening av energitap og sparepotensial i bygg med høy treffsikkerhet. Med våre avanserte algoritmer finner vi bruksmønster på energibruk og detekterer uregelmessigheter og unødvendige laster. Med Stordata analyse finner vi:

  • Reelle driftstider og fordeling av laster
  • Tap og urasjonell drift i varmeanlegg
  • Fordeling laster knyttet til drift av varmekabel, belysning, ventilasjon og oppvarming
  • Muligheter for effekt- og energibesparelse (simulering av f.eks. varmepumpe)

Energiledelse

Et moteord, noe som de andre trenger eller angår dette oss? Vi mener alle virksomheter kan hente gevinster ut fra å implementere energiledelse. Ved å følge en prosess på 4 steg kan enhver bedrift sørge for å oppnå robuste gevinster innen energibruk, som varer! Stegene i energiledelse er planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering. I starter med å organisere arbeidet med energiledelse, og fortsetter med å sette ambisjon og målsetting. Gjennom de neste stegene ser vi på sparetiltak og lager en gevinstplan for beslutning. HRP kan også bistå med å gjennomføre tiltakene ved å planlegge tiltakene samt skaffe de rette leverandørene for oppdraget. Dette gjennomføres i nivå 3 og nivå 4 i HRP Energipartner.

HRP kan bistå med å sertifisere ISO 50001 samt gjøre energimerking ift energimerkeforskriften.

Fakta

  • Stordataanalyse
  • Energiledelse
  • Tiltaksvalidering
  • Gjennomføring
  • Energimerking
  • Personlig energipartner

Tiltaksvalidering

Mange energiprosjekter realiseres aldri på grunn av for høye kartleggingskostnader. Nye metode forenkler realisering av energiprosjekter fordi man raskere identifiserer tiltak.

Gjennomføring

HRPs regioner og nasjonale vertikaler representerer bred kompetanse innen miljø og bærekraft, strategisk rådgivning, sikkerhet, teknologi, arkitektur, prosjektering, pedagogikk og prosjekt- og byggeledelse. Ved å ha hånd på hele prosessen kan vi kontrollere tiltakene samt evaluere disse mot målsetting.

Energimerking

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Med HRP Energipartner har vi allerede kunnskaper om ditt bygg og kan gjennomføre alle myndighetskrav ift energimerking og energivurderinger slik at du til enhver tid har gyldig attest.

Personlig energipartner

La en dedikert energileder ivareta dine mest bærekraftige investeringer. Ved å bruke HRP Energipartner får du en personlig energileder som kjenner ditt bygg. Energilederen ivaretar prosess fra idè til gevinst, gjør løpende oppfølging av energikostnader, kontinuerlig detektere og varsle om avvik samt måle gevinster på tiltak og investeringer. Så kan du konsentrere deg om de andre tingene.

Kontakt