Sambruksstasjon og døgnhvileplass på Gol ble plukkete ut som et pilotprosjekt for Statsbyggs Digibygg-prosjekt.

– Digibygg sin oppgave er å ta digitale initiativer, finne ut hva som skjer i markedet, og teste ut nye ting. Det har vi gjort til fulle i dette prosjektet. Det er den mest digitale byggeprosjektet som noen gang er gjennomført i Norge, og det er et prosjekt som vil endre måten bransjen jobber på, uttalte prosjektdirektør for Digibygg Anett Andreassen da prosjektet hadde kranselag i fjor sommer, skriver bygg.no.

Det er testet ut en rekke ulike digitale verktøy. Bruk av droner som henter inn geodata, visualisering av bygningen ved hjelp av VR og AR, bruk av dataspill i HMS-arbeidet, RFID-merking av byggevarer, bruk av borerobot med implementerte data fra BIM-modellen, digital byggeplass, og ikke minst bruk av digital modell i 7D.

HRP’s Rune Hallingstad har vært byggherreombud for Statsbygg. Han synes det har vært lærerikt å være en del av pilotprosjektet.

Les om prosjektet på bygg.no

Byggherreombudet er blant annet imponert over hvordan digitale verktøy er benyttet i HMS-arbeidet, både i forbindelse med opplæring i form av sikkerhetsdataspill og digital rapportering av uønskede hendelser som fortløpende har blitt oppdatert på en digital oppslagstavle i prosjektet.

– Vi har hatt et prosjekt med veldig god innrapportering, men det aller viktigste er at vi har hatt et prosjekt uten en eneste skade, sier Hallingstad.

Hallingstad understreker at alle involverte aktører har bidratt til å løfte HMS-arbeidet. Arbeidet prosjektet gjorde på HMS-siden resulterte i at Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol fikk Statsbygg egen pris, Den gyldne hjelm.

– Det er vi veldig stolte av, kommenterer Hallingstad.

HRP hadde følgende oppgaver med bygget: Byggherreombud, Teknisk byggherreombud, koordinator prosjektering, koordinator utførelse.

Bilde: Gol Sambruksstasjon og døgnhvileplass. (Foto: Statsbygg)