Datafangst i Midt-Norge

HRP skal levere oppmåling med millimeter presisjon, og har fått Ole Jostein Lefstad inn som avdelingsleder for avdeling for Datafangst, digitalisering og visualisering (DDV) i Midt-Norge.

 

Lefstad har bakgrunn som landmåler og har mer enn 30 års erfaring med geomatikk. Han kom til HRP fra tilsvarende stilling i Skanska Survey, men har jobbet både for Statens Vegvesen og i offshore-industrien.

– Her har vi fått hva vi ønsket oss når vi skulle etablere oss i Midt-Norge, sier direktør for innovasjon og digitalisering i HRP AS, Øystein Dale.

Avdelingen sorterer under vårt forretningsområde DDV, som i hovedsak arbeider innen datafangst, digitalisering og visualisering. Avdelingen har etter påske fire spesialister på plass, og kan tilby datafangst med sensorer som samler data via drone, laserscanner og under vann (ROV).

– Ole Jostein har solid bakgrunn innen geodata og vi ser frem til å koble denne med vår nysgjerrighet og kompetanse innen DDV for å skape ytterligere merverdi for våre kunder. Avdeling DDV Midt har stort fart og vil i løpet av våren utvides med ytterligere kompetanse innen laserscanning, geodata og droneteknologi, sier Dale.

 

– I HRP ser jeg at jeg kan være med på å bygge et tilbud i begge ender av et prosjekt. Vi kan gi viktige bidrag i tidlig fase, gjennom å skaffe grunnlagsdata for de som skal prosjektere. Sørge for at de har rett data til rett tid.

I dag er der også et stort fokus på dokumentasjon, så den andre enden vil vi dokumentetere «as built». Det vil også være viktig dokumentasjon i alle typer rehabiliteringsprosjekter, sier Ole Jostein Lefstad.