Datafangst, digitalisering og visualisering (DDV)

Fremtidens utfordringer krever digitale løsninger

HRP leverer tjenester gjennom bruk av moderne digitale verktøy. Vi leverer alle typer tjenester innenfor datafangst, digitalisering og visualisering av data av for videre prosjektering, prosjektutvikling eller prosjektadministrasjon.

Kartlegging

Nøyaktig, detaljert og informativ data er nøkkelordene for våre kartleggingstjenester. Med utgangspunkt i fjernmåling lager vi punktskyer, terrengmodeller, konturkart og ortofoto. Denne dataen benyttes gjerne som prosjekteringsgrunnlag, til areal-/masseberegning eller til fremdriftsanalyser ved pågående prosjekter.

Inspeksjon

Detaljert og strukturert dokumentasjon legger til rette for oversiktlig, solid og effektiv forvaltning. Vi benytter ulike typer sensorer for ulike typer inspeksjoner og konstruksjoner. Analyseprosessen forenkler vi ved å benytte punktskyer og i enkelte tilfeller maskinlæring. Dette gjør vår metode til en meget tids- og kostnadseffektiv prosess, noe som er avgjørende når store mengder data skal bearbeides. Vi kan lagre informasjonen i skybaserte systemer for enklere samhandling og forvaltning.

Med vår kompetanse får beslutningstakere tilgang til et dokumentasjonsgrunnlag med best mulige forutsetninger gjennom en effektiv og rasjonell prosess.

Fakta

  • Fjernmåling, landmåling og utstikking
  • Laserscanning og 3D-modellering
  • Fremdriftsanalyse og 4D
  • Termografi og energianalyse
  • Topografikartlegging og masseberegning
  • Befaringsmodell/virtuell befaring/AR
  • Marin tilstand og undervannskartlegging
  • Inspeksjonstjenester (Vindmøller, tunell, tårn, kran, bruinspeksjon, ledningsinspeksjon)
  • Tilstandskartlegging og bygningsinspeksjon

Digitalisering

Digitalisering gir store muligheter for forenklet samhandling, samtidig som informasjon kan struktureres og presenteres på nye måter.

Digitale befaringsmodeller er en tjeneste vi ofte leverer parallelt med inspeksjon- og kartleggingsarbeid for å skape mest mulig innsikt fra en lokasjon. Modellen kan benyttes i kombinasjon med andre fagmodeller og legger til rette for bedre beslutningsgrunnlag for involverte fag. Denne tjenesten benyttes ofte i forbindelse med fremdriftsanalyse, sluttkontroll eller generell befaring

Modellering og visualisering

Merverdi, forståelse og engasjement er grunnpilarene i våre visualiseringstjenester. Vi benytter 3D-modellering og punktskydata kombinert med oppdatert bildegrunnlag for å skape engasjerende og informative visualiseringer.

Kontakt