Her får justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl grunnsteinen til Norges brannskole av DSBs direktør Elisabeth Aarsæther (bildet over).

Grunnsteinen til den nye brannskolen på Fjelldal i Tjeldsund ble lagt mandag 25. april. Den nye fagskolen bygges på området der Norges brannskole i dag ligger.

Statsbygg er byggherre for den nye fagskolen, som blir underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Fagskolen vil tilby en toårig utdannelse for brann- og redningspersonell. Totalt 320 bygges det for fagskolestudenter og 80 kurselever.

HRPs Stig-Olav Larsen HRP er byggeleder for utbyggingen og Bengt Nikolaisen har SHA KU.

Stig-Olav Larsen.

 

– Den nye utdanningen vil gi et kompetanseløft for brann og redning over hele landet, og dermed styrke beredskapen både lokalt og nasjonalt. Dette er en stor dag, og jeg er så glad for at vi er i gang med byggingen, sa Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen.

Fagskolen bygges på tomten til Norges Brannskole på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Der bygger Statsbygg et nytt undervisningsbygg med kantine, samt en brannstasjon til øving. Øvingsfelt for brann og redning vil bli totalrenovert og utvidet med nye øvingsobjekter. Innkjøp og montering av brukerutstyr inngår også i prosjektet.

Det er funnet områder på tomten med høye konsentrasjoner av giftige stoffer kalt PFAS (perfluorerte stoffer). Prosjektet omfatter derfor også behandling og opprensing av forurenset grunn.

Byggingen av brannstasjonen og kantine- og undervisningsbygget vil bli gjennomført som en totalentreprise. Resten av anlegget vil bli gjennomført som en utførelsesentreprise. Det bygningsmessig arealbehov er totalt på cirka 5.500 kvadratmeter. Utendørsarealet er på cirka 62.000 kvadratmeter med veier og plasser, men en betydelig del av dette er enkel opparbeidelse av terreng (cirka 25.000 kvadratmeter).

Den nye fagskolen for brann og redningspersonell skal ha en nøktern standard. Det er lagt opp til rasjonelle konstruksjoner og byggemåter, enkel bygningsform og nøktern materialbruk både utvendig og innvendig, melder Statsbygg. Prosjektet har en total kostnadsramme på cirka 620 millioner, hvorav rundt 110 millioner er brukerutstyr.

Fagskole for brann- og redningspersonell inngår i statens husleieordning. Statsbygg vil ha ansvar for den fremtidige driften og vedlikeholdet av bygningene og anlegget. Fagskolen vil betale husleie til Statsbygg basert på kostnaden til prosjektet.

 

Mehl Murer grunnstein