Betaler du som leietager for høye energikostnader i leieforholdet? 

Leietagere, eller andre som betaler en andel av felles energikostnader, har i økende grad kjent på konsekvensen av økte kraftpriser. Energikostnader for næringsaktører spesielt utgjør nå en vesentlig andel av samlede leiekostnader, og det er derfor på tide at man evaluerer byggeiers eller andelslagets energieffektivitet. Byggeiere har i dag et begrenset insentiv til å investere i energieffektive løsninger fordi alt energiforbruk viderefaktureres.  

Byggeier eller andelslag vil sjelden kunne garantere for energibruk da det avhenger av leietagers bruk. Som leietager ønsker man derfor en prognose på forventede reelle energikostnader. Det vil også være smart å la byggeiere eller andelslag konkurrere om lave forventede energiutgifter. Dette vil gjelde både når man bytter kontor eller kun ønsker å legge press på byggeier.  

Figur 1 – Eksempel evaluering energiforbruk (Bygg A-D er mulige utleiearealer) 

For leietager inngår både energi betalt på eget abonnement, i tillegg til viderefakturert andel av fellesanlegg. F.eks. deler man ofte på energi for felles varmesentraler eller til drift av felles ventilasjonsanlegg. Ofte har andre leietagere egne servere eller tilsvarende utstyr med stort energibehov som havner på felles energimåling. Hvordan slike felleskostnader fordeles betyr mye og bør evalueres.  

Ofte ligger det et potensial for leietagere i en mer rettferdig fordeling av fellesutgifter. Skal leietagere være med på å dekke fellesutgifter til tomme arealer? Hvordan er fordelingsnøklene definert i leieavtalen? 

Videre har de fleste bygg i dag et stort energisparepotensial i form av energieffektive investeringer. Dette er lønnsomme investeringer som sjelden skjer fordi regningen må splittes på flere leietagere og en økning i byggets verdi. Vi mener at dette starter med at leietagere etterspør potensial, samt evaluerer byggeiers tilbud opp mot forventning i reduserte energikostnader.  

Det er flere måter å evaluere tilbudte energikostnader, men det viktigste er at man starter med å etterspørre. På samme måte som man forhandler på bankenes rente, bør man la byggeiere konkurrere om de meste energigjerrige utleieavtalene.