Varsel om oppstart av planarbeid / utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan tilknyttet utvidelse av jordfallet masseuttak og Raipas steintak – Jordfallet.

Alta Lastebilsentral Eiendom AS har kjøpt eiendommene Gnr/bnr. 34/242 og Gnr/bnr. 34/153,50 med tanke på å innlemme dem i Jordfallet masseuttak. Videre ønsker Asbjørn Simensen AS å utarbeide detaljregulering for Raipas steintak samt i tilknytning til sin vedproduksjon lokalisert i nærheten av eksisterende boliger like nord for ovennevnte steintak.

 

Varsel Om Oppstart Av Reguleringsplanarbeid Tilknyttet Detaljregulering For Utvidelse Av Jordfallet Masseuttak Og Raipas Steintak Jordfallet

Vedlegg 1 Forslag Til Planprogram Detaljreguleringsplan Tilknyttet Utvidelse Av Jordfallet Masseuttak Og Raipas Steintak Jordfallet

Vedlegg 2 Referat Fra Oppstartsmøte Med Vedlegg

Vedlegg 3 Oversiktskart

Vedlegg 4 Detaljkart Som Viser Planens Avgrensing

Vedlegg 5 Adresseliste Jordfallet